Directioneaza 2% pentru copii

http://www.covorasulfermecat.ro/article.php?id=36

 

Doneaza 2% azi, pentru copiii de maine

 

Ca persoană fizică poti dona 2% din impozitul anual pe venit prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual si a Formularului 200 –  “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

Cat te costa?   Nimic!
Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către dumneavoastră către o asociaţie sau fundaţie. Astfel te poti implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea cauzelor noastre sociale.
Formular 230    – “Cerere privind destinatia sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual”  (formularul conţine şi instrucţiuni de completare în pagina 2)
a) se completeaza daca ai doar venituri din salarii. Anul la care se face referire in declaratie este 2012, deoarece se refera la impozitul pe venitul din 2012, conform fisei fiscale. Daca nu cunosti suma corespunzatoare a 2% din impozit, aceasta va fi calculata de catre organele fiscale, aceasta casuta se poate lasa necompletata.
Formular 200   – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”
b) se completeaza daca ai venituri din alte surse
(1) activităţi independente,
(2) cedarea folosinţei bunurilor,
(3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,
(4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
(5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Datele Asociatiei Covorasul Fermecat – pentru formular

Asociatia Covorasul Fermecat
CIF 30436487
Cont RO61RNCB0067128666680001 deschis la BCR, Sucursala Doctor Felix, Sector 1, Bucuresti.
Declaraţia se completează de mana înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Pentru descarcarea formularelor, accesati link-ul original: http://www.covorasulfermecat.ro/article.php?id=36
Aceste formulare se completeaza si se trimit pana la data de 15 mai 2013.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s